Sigurimi i Shendetit
Individual dhe Familjar

Pako 1: --

Pako 2: --

Pako 3: --

* Cmimet perfshijne TVSH-ne

Informatat

Pakot


Pako 1 Pako 2 Pako 3
-- -- --
Shuma kapitale € 50,000.00 € 50,000.00 € 50,000.00
Zona e mbulimit Kosovë, Maqedoni Veriore, Shqiperi, Serbi dhe Slloveni. Kosovë, Maqedoni Veriore, Shqiperi, Serbi, Mali I Zi dhe Slloveni. Kosovë, Maqedoni Veriore, Shqiperi, Serbi, Mali I Zi dhe Slloveni.
Përfitimet në rast shtrimi në spital (shpenzimet spitalore) Limiti në % / Limiti në € Limiti në % / Limiti në € Limiti në % / Limiti në €
Dhoma në spital 100 / - 100 / - 100 / -
Shpenzimet e mjekut 100 / - 100 / - 100 / -
Shpenzimet për shfrytëzimin e sallës së operacionit 100 / - 100 / - 100 / -
Kujdesi intensiv 100 / - 100 / - 100 / -
Ekzaminimet radiologjike 100 / - 100 / - 100 / -
Medikamentet 100 / - 100 / - 100 / -
Transporti me autoambulancë 100 / 350 100 / 350 100 / 350
Shpenzimet për mjekun 80 80 80
Përfitimet në rast të mos shtrimi në spital (shpenzime ambulatore) Limiti në % Limiti në % Limiti në %
Ekzaminimet laboratorike 80 80 80
Ekzaminimet radiologjike 80 80 80
Kirurgjia ditore 80 80 80
Medikamentet 80 80 80
Përfitime të tjera Limiti në % / Limiti në € Limiti në % / Limiti në € Limiti në % / Limiti në €
Maternitet Ambulantor 80 / 300 80 / 450 80 / 600
Maternitet Hospitalor 100 / 700 100 / 1050 100 / 1400
Kujdesi dentar 80 / 600 80 / 100 80 / 200
Kujdesi optik 100 / 50 100 / 80 100 / 100
Kujdesi për dëgjim 80 / 250 80 / 250 80 / 250
Trajtimi psikiatrik 50 / 200 50 / 200 50 / 400
Shpenzimet e fizioterapisë 80 / 100 80 / 150 80 / 200
Vdekja aksidentale € 10,000.00 € 10,000.00 € 10,000.00
Invaliditeti i plotë € 15,000.00 € 15,000.00 € 15,000.00