Prona

Pako Themelore: --

Pako Standarde: --

Pako Luksoze: --

* Te gjitha cmimet perfshijne TVSH-ne

Informatat e prones

Kategoria e ndertimit:


• Perzier:

Shtepia/ Banesa e cila eshte e ndertuar me me shume se nje material ndertimi – (p.sh Dru, Material Betoni, Tulla, Çelik, Materiale Qeramike, Gur artificial etj ).

• Masive:

Material Betoni, Tulla.

Pakot


Themelore Standarde Luksoze
-- -- --
Zjarri, goditja nga rrufeja, eksplozioni, vetëtima, rënia e mjeteve fluturuese, manifestime dhe demonstrime, rrjedhje të ujit, gjegjësisht instalimit të ujësjellësit dhe kanalizimit nga aparatet dhe gypat e ngrohjes (mbulim i ngushtë), goditja e mjetit motorik personal, vjedhje dhe grabitje, shpenzimet për strehim të domosdoshëm dhe përgjegjësia për ta (mbulim i ngushtë)
Rrjedhja e ujit nga instalimet e ujësjellësit, kanalizimit dhe nga pajisjet e instalimeve të ngrohjes (mbulim i gjerë), përmbytja, shiu dhe uji i madh, orteku, rrëshqitja dhe shembja e tokës, thyerja e qelqit të dritareve dhe dyerve të objektit ndërtimor (mbulim i gjerë)
Derdhja e ujit nga akuariumi, pesha e borës, uji atmosferik, goditja e mjetit motorik të panjohur, goditja nga rënia e drurit, vandalizëm, thyerja e qelqit të dritareve të ballkonit, thyerja e pajisjeve sanitare, shpenzimet shpërnguljes së detyrueshme, shpenzimet e hartimit të sërishëm të dokumenteve shkatërruara, çelësa të humbur ose të mbyllur, përgjegjësia (mbulim më i gjerë)